THÔNG TIN CHUNG

Hiện tại: Khoa TM đào tạo cử nhân ngành KDQT với 03 chuyên ngành:

    1. Thương mại quốc tế

   2. Quản trị kinh doanh quốc tế

   3. Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

Các chương trình đào tạo được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Dự kiến từ khóa tuyển sinh 2022 đào tạo bổ sung:

    1. Cử nhân ngành KDQT, chuyên ngành Thương mại điện tử

    2. Thạc sĩ ngành Kinh doanh quốc tế
   Thông tin thêm

Chào mừng các bạn đã gia nhập vào mái nhà chung của khoa Thương mại và vinh dự có tên trong danh sách của khoa. Để bắt đầu, mời các bạn xem thêm các hoạt động để có sự chuẩn bị tốt nhất nhé.
   Thông tin thêm
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT