DANH SÁCH CÁC NHÓM THỰC TẬP VÀ VIẾT KHÓA LUẬN CUỐI KHÓA HỆ ĐẠI HỌC - CHƯƠNG TRÌNH CLC, ĐẠI TRÀ ĐỢT 2 - NĂM 2019  
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-NĂM 2019  
DANH SÁCH CÁC NHÓM HP THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 2 - HK GIỮA 2019 - HỆ ĐẠI HỌC (UPDATED)  
  • 07/06/2019

DANH SÁCH CÁC NHÓM HP THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 2 - HK GIỮA 2019 - HỆ ĐẠI HỌC (UPDATED)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 2 NHÓM THẦY NGUYỄN XUÂN HIỆP NHƯ SAU: 

 - Thời gian: 18h00, thứ 3 hàng tuần (Tuần đầu từ ngày 10/6/2019; tuần kết thúc 21/7/2019).

- Địa điểm: Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7


DANH SÁCH NHÓM HP THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 1 - HK GIỮA 2019 - HỆ ĐẠI HỌC  
DANH SÁCH CÁC NHÓM THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP, ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÁC KHÓA HỆ CAO ĐẲNG - HK GIỮA 2019  
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG - ĐẠI TRÀ (CAO ĐĂNG)  
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG - CLC (CAO ĐẲNG)  
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH - CLC (CAO ĐẲNG)  
KẾ HOẠCH THỰC TẬP NN 2 - ĐẠI TRÀ (CAO ĐẲNG)  
KẾ HOẠCH THỰC TẬP NN 2 - CLC (CAO ĐẲNG)